Search Results "tukucôpi"

tukucôpi

tukucôpi NI belt ● tukucôpish belts tukucôpik on the belt Nuputukunikun nuniqôhtuk pumôtamuwôkansh … We eat our bread in peril…