Search Results "tapinumámun-"

tapinumámun-

tapinumámun- VII it is worthy ● tapinumamun it is worthy tapinumamunsh they are worthy tapinumamuk when it is worthy tapinumamuks…