Search Results "qinhsunôk"

qinhsunôk

qinhsunôk NI a pestle ● qinhsunôkansh pestles qinhsunôkanuk on the pestle Mushoyak áhtá taqôk tá qinhsunôk tá wômansh In the…

taqôk

taqôk NI mortar for pounding corn ● taqôkansh mortars taqôkanuk in the mortar Squtáham wiwáhcum taqôkuk naspi qinhsunôk She pounds…

sáhqutáham-

sáhqutáham- VTI he pounds it, breaks or beats it into small pieces, ● nusáhqutáham I pound it sáhqutáham s/he pounds…