Search Results "kacihto-"

kacihto-

kacihto- VTI he finishes it ● nukacihto I finish it kacihtôw s/he finishes it kukacihtomun you and I finish it…