Search Results "cikásuwôk"

cikásuwôk

cikásuwôk NI a burning (active) ● cikásuwôkansh burnings cikásuwôkanuk at the burning Sayakat áhqit k’hpáy cikásuwôk It is difficult to…