Search Results "awasu-"

awasu-

awasu- VAI he warms himself, warms up ● nutawas I warm up awasuw s/he warms up kutawasumun you and I…

kusawasu-

kusawasu- VAI he gambles, plays at a betting game ● nukusawas I gamble kusawasuw s/he gambles kukusawasumun you and I…