Search Results "anu-"

anu-

anu- VAI he is sneezing ● nutan I sneeze anuw s/he sneezes kutanumun you and I sneeze sg : anush…

háhanu-

háhanu- VAI he laughs ● nuháhan I laugh háhanuw s/he laughs kuháhanumun you and I laugh sg : háhanush laugh!…