wiyayu-

wiyayu- VAI he is happy nuwiyay I am happy wiyayuw s/he is happy kuwiyayumun you and I are happy wiyayutuk Let’s be happy! sg : wiyayush Be happy! pl : wiyayuq Be happy! wiyayut that he is happy Yo kisk wiyayuw Today he is happy . Pásawum nohsak! Nuwus’huqak wiyayuyôn Bring my grandchildren! They make me happy. Nuwus’huwôwak wiyayuhutut I make them happy. Námsh ni! Wiyayuwak Look at that! They are happy.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.