môyiyaw-

môyiyaw- VTA he looks intently at, beholds him numôyiyawô I look at him môyiyaw s/he look at him kumôyiyawômun you and I look at him môyiyawutuk Let’s look at him! sg : môyiyaw Look at him! pl : môyiyôhq Look at him! môyiyawôt that he looks at him …qá nák qiyunak kisuquk naspi okatuq, qá umatáwah môniyáwak …and they ascended up to heaven in a cloud; and their enemies beheld them.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.