Search Results "wápáyu-"

wápáyu-

wápáyu- VII it is windy, there is a wind wápáyuw it is windy wápák that it is windy wápáks whenever it is windy T’kayuw yo tupkuw; wápáyuw wámi yo kisk Cold tonight; windy all today.