Search Results "tapinumámun-"

tapinumámun-

tapinumámun- VII it is worthy tapinumamun it is worthy tapinumamunsh they are worthy tapinumamuk when it is worthy tapinumamuks whenever it is worthy Qut mutu tapinumomun, kuwuyohtiyôk ôpôcumosh i kahakák but if it be not worthy, let your peace return to you.