Search Results "kishtutu-"

kishtutu-

kishtutu- VAI he washes self, bathes nukishtut I bathe kishtutuw s/he bathes kukishtutumun you and I bathes sg : kishtutush Bathe! pl : kishtutuq Bathe! kishtutut that he bathes Qáyi wuci kusutá kisk cáquk, côci nukishtut nahak At the end of a hot day in the swamp, I must bathe myself.