Search Results "háhanu-"

háhanu-

háhanu- VAI he laughs nuháhan I laugh háhanuw s/he laughs kuháhanumun you and I laugh sg : háhanush laugh! pl : háhanuq laugh! háhanut that s/he laughs Nikôni wihco, ôtay háhanut mushôtowi First he smiled, then he laughed loudly.