Search Results "cupwutam-"

cupwutam-

cupwutam- VTI he kisses it nucupwutam I kiss it cupwutam s/he kisss it kucupwutamumun you and I want it sg : cupwutamsh kiss it! pl : cupwutamoq kiss it! cupwutamhutut that they kiss it Cupwutam munish nahunshásh He kissed the money goodbye.