Search Results "cikham-₂"

cikham-₂

cikham- VTI he sweeps it nucikham I sweep it cikham s/he sweeps it kucikhamumun you and I sweep it sg : cikhamsh sweep it! pl : cikhamoq sweep it! cikhamhutut that they sweep it Cikham puqi yohtuk He swept the ashes into the fire.