Search Results "c’wáyu-"

c’wáyu-

c’wáyu- VII it is warm (of weather) c’wáyuw it is warm cáhwáhk when it is warm cáhwáhks when they are warm Kisusq c’wáyuw, ciwi tupkuw The sun is warm, it’s nearly night.