Search Results "-nánu"

-nánu

-nánu NA DEP grandmother nunánuk my grandmothers nunánuk on my grandmother nunánu my grandmother wunánah his grandmother kunánun our grandmother (yours and mine) Nunánu yo sqá, qá nokunáhsna in My grandmother is this woman, and my grandfather is that man.