Search Results "áhqi-"

áhqi-

áhqi- VAI he stops (something), quits nutáhqi I stop áhqi s/he stops kutáhqimum you and I stop sg : áhqish Stop! pl : áhqiq Stop! áhqit that he stops Niwuci iyo áhqi niyuwantamoq, asu áhqi musqôhtamoq kahakáwôwak Now therefore be not grieved, nor angry with yourselves.